Contributie

Helaas zijn er nog steeds leden van de GWCH welke hun contributie niet hebben betaald ondanks herinneringsbrieven en mails.

Rond 60 clubbladen zullen NIET besteld worden.

Vanaf vandaag is weer de boeteregeling voor de veel-te-laat betalers ingegaan. + € 15 bovenop de contributie.

Wie voor 31 januari niet betaald heeft zal worden uigeschreven als lid.