Bijlage Wing oktober 2020

LET OP! LET OP! LET OP!
WIJZIGING IN DE AGENDA!

Beste leden,
zo ben je met bestuur en regiocoördinatoren nog aan het uitzoeken en voorbereiden voor najaarsritten en zo moet je alsnog besluiten om voor de rest van het jaar niets meer door te laten gaan. Het is treurig en frustrerend, voor ons, maar zeker ook voor de leden.

In het oktobernummer waar dit bericht aan is toegevoegd als inlegvel staan zowel in het voorwoord als in de diverse stukjes van de regio’s dat het de bedoeling is om nog in diverse regio’s een afsluitingsrit te organiseren.

Helaas is toch nu de mededeling:
Ondanks de berichten in de oktober Wing door voorzitter en regio’s over het organiseren van regionale ritten is op 20 september alsnog besloten om
geen enkele rit meer vanuit de club te organiseren!!!

De ontwikkelingen gaan nu zo snel dat we dit helaas niet meer konden corrigeren in de Wing zelf. Daarom dit inlegvel.

Afgelopen zondag heeft er een spoedoverleg plaatsgevonden tussen bestuur en regiocoördinatoren. Hoewel we allemaal graag nog een rit wilden organiseren is de gezamenlijke conclusie dat dit gezien de ontwikkelingen de laatste week niet verantwoord is.

We zien namelijk dat diverse regio’s in het land een oranje en soms rode code krijgen. Dit verandert per dag. Onze gedachte was dat wanneer we in diverse regio’s een rit zouden gaan organiseren dit ervoor zou zorgen dat men vooral lokaal mee zou gaan doen in de eigen regio.

Doordat sommige regio’s mogelijk op slot gaan bestaat er een grote kans dat leden van ons, zeer begrijpelijk, willen gaan aansluiten bij een rit in een andere regio. Het principe van regionale maatregelen door de overheid is nou juist om dit niet te doen.

Samen hebben we geconcludeerd dat we het risico als club niet kunnen dragen voor individuele leden.

Met pijn in het hart hebben daarom de regio’s, samen met het bestuur deze zondag 20 september, besloten om echt voor de rest van het jaar GEEN activiteiten vanuit de club te organiseren.

Het spijt ons enorm dat we geen beter nieuws kunnen melden. We proberen zo goed mogelijk de ontwikkelingen te volgen en willen echt zodra het weer kan, maar op zijn vroegst in 2021, weer leuke evenementen en ritten organiseren.

Namens het bestuur en de regiocoördinatoren
Marco Strik
Voorzitter