Geschiedenis

Over de GoldWing Club Holland

In 1978 werd, in Nederland, het eerste internationale GoldWing treffen in Europa georganiseerd door een aantal Nederlandse GoldWing liefhebbers.
Dit was het begin van wat er zou komen.

Het volgende jaar, om precies te zijn op 6 februari 1979 werd te Uden, de "GoldWing Club Holland" opgericht. 
Een vereniging die ontstaan is uit een klein aantal motorliefhebbers die allen het Merk Honda van het type GoldWing GL1000 reden. 
De vereniging draagt dan ook het karakter van een "merk" en "type" club. 

GWEFgwef logo
De oprichting van de GoldWing Club Holland heeft inmiddels in ca. 30 andere Europese landen navolging gekregen.
Naar aanleiding hiervan is weer de GoldWing Europan Federation ontstaan.
Een federatie waarin alle GoldWing clubs vertegenwoordigd zijn en waarbinnen een aantal centrale afspraken zijn gemaakt.
Als lid van GoldWing Club Holland ben je dan ook automatisch lid van de European Federation (afgekort G.W.E.F.).
De G.W.E.F. zorgt ervoor dat je elk jaar "The European Help Guide" ontvangt.
Dit is een gids met leden uit alle tweeëntwintig aangesloten landen die zich beschikbaar hebben gesteld voor de hulp aan andere Gold Wingers die met pech staan in het buitenland. Tevens kun je meedoen aan de "Super Tour Winger Competition".

Nu, jaren later, telt de GoldWing Club Holland zo'n 1630 hoofdleden en schrijven we inmiddels vijf generaties GoldWing geschiedenis, te weten de GL1000, de GL1100, de GL1200, de GL1500/6 en als laatste de GL1800. De GoldWing Club Holland, een vereniging waar vriendschap, gezelligheid en toerrijden centraal staan, is hiermee uitgegroeid tot een van de grotere merkenclubs die Nederland en zelfs Europa kent.

ORGANISATIE
Het bestuur van de GoldWing Club Holland bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en minimaal vier overige bestuursleden. (zie contact voor meer over bestuur,  regio en staf).group
Alle evenementen, die met medeweten en goedkeuring van het bestuur onder de naam van de GWCH plaatsvinden, vallen onder de eindverantwoording van het voltallig bestuur.

Regio's
Doordat de GWCH een landelijke club is en dus een grote spreiding van leden kent, is Nederland opgedeeld in vijf regio's, te weten:

  • Noord (Friesland / Groningen / Drenthe) 
  • Oost (Gelderland / Overijssel / Flevoland) 
  • West (Noord- en Zuid-Holland / Utrecht)
  • Zuid (Zeeland / Noord-Brabant)
  • Limburg (spreekt voor zich)

In het verleden hadden we acht regio's, maar het blijkt steeds moeillijker om mensen te vinden die de functie van regiocommissaris (al dan niet met een team om zich heen) willen vervullen. Hierdoor is een herverdeling noodzakelijk gebleken om toch iedereen nog activiteiten te kunnen bieden. Helaas, minder regio's betekent ook minder evenmenten, ten slotte zijn onze commissarissen ook vrijwilligers met beperkte vrije tijd.

Elke regio staat onder leiding van een regiocommissarisuser die zorgdraagt voor de diverse evenementen in zijn of haar regio.
Er worden toertochten, kampeerweekenden en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

CLUBBLAD
Het clubblad van de GoldWing Club Holland, "De Wing" verschijnt maandelijks en bevat naast het gebruikelijke voorzitterswoord, nieuwe leden "Wingers", wingertjes (advertenties van leden), evenementenkalender en -informatie, regionieuws, reisverslagen, foto's, technische informatie en allerlei informatie van, voor en door.
In het blad staat ook een overzicht van winkels waar je op vertoon van de lidmaatschapskaart korting kunt krijgen. shopping cart
De Wing is 3 maanden na de verschijningsdatum ook digitaal te lezen .

TOERTOCHTEN
De GoldWing Club Holland heeft diverse toertochten die door een regiocommissaris worden georganiseerd, deze zijn voor leden gratis en voeren je vaak over wegen die je, zelfs als je uit de regio komt, niet eerder hebt gezien.
In principe wordt er individueel gereden, maar er wordt ook vaker in groepjes gereden.
De lengte van de ritten varieert van 120 tot 180 km.
Er zitten enkele uitschieters tussen van ca.1000 km, de zogenaamde "BeNeLux Toer" en de "Grote Toer".
Elk seizoen start met de openingsrit (voorjaar) en sluit met de sluitingsrit (najaar).

Naast de regiocommissarissen worden ook toertochten georganiseerd door de "Toercommissie". De "Grote Toer", en "Buitenlandtoer" komen dan ook voor hun rekening.group

NATIONALE EVENEMENTEN
Er zijn ook nationale evenementen.
Tradioneel begint het jaar met een Nieuwjaarsbrunch en het jaar wordt afgesloten met het Taai-Taai weekend.
Het gehele jaar door zijn er diverse weekenden.
Deze weekenden starten meestal op vrijdag, duren tot zondag en worden gehouden op een camping of iets vergelijkbaars.
Er dient gekampeerd te worden.
Overdag worden er vaak leuke dingen georganiseerd zoals excursies, spelen, accesoirestands of toertochten.
's Avonds is er soms live muziek of een disco.
Deelname aan een weekend is voor leden meestal gratis.

INTERNATIONALE EVENEMENTEN
Deze internationale evenementen worden door landen met een nationale GoldWing club georganiseerd en hebben de naam "Treffen" overgenomen vanuit de historie.
De meeste van die internationale Goldwing Clubs zijn lid van de GWEF.  (Gold Wing European Federation)
Het internationale Treffen in Nederland is altijd met Pinksteren.
De internationale treffens worden georganiseerd en al ruim van te voren vastgesteld door de GWEF.
De nationale en internationale kalender worden vermeld in het GWCH clubblad "De Wing".
Deze treffens hebben dezelfde inhoud als nationale weekenden maar zijn echter door de grotere opkomst (gemiddeld ca. 700 motoren) veel grootser van opzet.

CLUBMIDDAG OF -AVOND
Door elke regiocommissarisuser wordt per kwartaal een clubmiddag of - avond gehouden.
De clubavonden hebben een informeel karakter. Het gaat meer om de gezelligheid, vooral in de wintermaanden.
Eventuele mededelingen van het bestuur worden door de regiocommissaris aan de leden bekend gemaakt en de leden kunnen de regiocommissaris als klankbord en spreekbuis naar het bestuur toe gebruiken.
Soms wordt er op de clubmiddag of - avond iets extra's georganiseerd zoals een lunch, diner of lezing over bijvoorbeeld motor en veiligheid of motortechniek, etc. gearDe clubmiddag of -avond is voor alle leden toegankelijk.