Contributies

 GWCH WING

De jaarlijkse contributie vanaf 1 januari 2019 
van de 
GoldWing Club Holland bedraagt:*
Hoofdlid.user Hoofdlid en Duo clientslid. 
 close aZonder Clubblad "De Wing" 55,-- 105,--
 okMet Clubblad "De Wing" 80,50
130,50
 • *eenmalig € 15,- inschrijfkosten. 
  Het contributiejaar loopt tot de eerste dag van het nieuwe jaar. 

  Korting contributie
  Bij aanmelding tijdens het contributiejaar worden de volgende kortingen toegepast, excl de inschrijfkosten.
  Aanmelding tijdens 1e en 2e kwartaal = korting 0%
  Aanmelding tijdens 3e kwartaal = korting 25%
  Aanmelding tijdens 4e kwartaal = korting 50%

 • Bij betaling via automatische incasso wordt een korting van € 2,50 toegepast.

  De contributie wordt in november per automatische incasso geïnd i.v.m. de de collectieve verzekering en de clubpasjes voor het nieuwe jaar.

 • Indien je lidmaatschap begint in 4e kwartaal dan betaal je de contributie van de lopende periode en komend jaar ineens.
 • BETALING VAN DE CONTRIBUTIE

  De jaarlijkse contributie dient, als je geen automatische incasso hebt, vóór 31 december overgemaakt te zijn op rekening nummer. 
  NL78 INGB0002 2527 02 t.n.v. GWCH te Apeldoorn (I.v.m. de de collectieve verzekering en de clubpasjes voor het nieuwe jaar)